ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

* mládež do 8 let – 600,- Kč ročně

* ostatní mládež – 1 000,- Kč ročně

* dospělí 2 000,- Kč ročně, studenti 1 200,- Kč ročně

* vedoucí, trenéři, členové výkonného výboru, kontrolní komise 500,- Kč ročně

* neaktivní členové 200,- Kč ročně

* neaktivní členové důchodci 150,- Kč ročně

* splatnost příspěvků -  ½ do konce dubna, ½ do konce září