Členové

Předseda H. Teisz

Místopředsedové M. Mužík, T. Brabec

Pokladna P. Wolf

Jednatel K. Lukáš

Dospělí J. Gardaš

Mládež M. Janda

Areál P. Eret

Marketing Z. Hönig