Brigády

Brigády 2015

Počet brigádnických hodin na jednotlivé kategorie:

  • Muži „A" 50 hodin

  • Muži „B“ 40 hodin

  • Dorost 40 hodin

  • Žáci 20 hodin

  • Přípravky 15 hodin

  • Výbor 30 hodin


Odpracované hodiny se sčítají ( např. Muži A - 4lidi x 2 od. h = 8h do kategorie Mužů A)
Správce má na hřišti evidenční sešit, tak po provedení úkonu si odpracované hodiny zapište.

POZOR!!!
Jestliže nedojde k odpracování odsouhlasených hodin, budou dané kategorii navýšeny členské příspěvky.